Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wykorzystujemy Odnawialne Źródła Energii

Instalacja została uruchomiona dnia 15 lutego 2015 roku. Koncepcja projektowa instalacji i systemu pomiarowego wykonana została w 2008 r. przez dr. inż. Jarosława Dąbrowskiego z Instytutu Budownictwa, który sprawował nadzór autorski nad wykonaniem instalacji słonecznej i systemu pomiarowego.

Na dachu budynku Centrum Geo-Info-Hydro zainstalowano 45 kolektorów słonecznych o powierzchni 113 m2, które pozyskują darmową energię słoneczną w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej dla trzech budynków: C1-Geodezja, C3-Centrum Naukowo-Dydaktyczne, C5-Centrum Geo-Info-Hydro.

Odnawialne źródła energii

Cała instalacja wyposażona została w zawansowany system pomiarowy BMS (Building Management System) i wizualizacji on-line w celu prowadzenia badań naukowo-badawczych pt.: „Wpływ wykorzystania dużej instalacji słonecznej na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń uwalnianych do atmosfery w budynkach użyteczności publicznej.”