Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok 2019

Pamiątkowe zdjęcie Rady Wydziału

Zdjęcie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji wykonano w dniu 19 czerwca 2019 r.

Dyplomy dla absolwentów studiów polsko-chińskich

4 czerwca 2019 r. w Hunan Agricultural University w Changsha obyły się obrony prac magisterskich na kierunku architektura krajobrazu w specjalności „tradycje chińskie i polskie w kształtowaniu krajobrazu”

Zajęcia terenowe na zbiornikach kaskady Nysy Kłodzkiej – Nysa, Topola i Kozielno

W dniu 16 maja 2019 r. odbył się wyjazd terenowy na zbiorniki retencyjne na rzece Nysa Kłodzka: Nysa, Topola i Kozielno. Wyjazd zorganizowali studenci III roku z kierunków studiów inżynieria środowiska oraz inżynieria i gospodarka wodna z Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Główną organizatorką wyjazdu była starościna Klaudia Krajewska.

Dziedzictwo przyrodnicze

Studenci III roku architektury krajobrazu, w ramach zajęć z przedmiotu „Dziedzictwo przyrodnicze”, uczestniczyli w wyjazdach terenowych do cennych przyrodniczo miejsc Dolnego Śląska, objętych m.in. obszarowymi formami ochrony przyrody.

Wycena lasów w praktyce

Studenci geodezji i kartografii wzięli udział w wyjeździe do Nadleśnictwa Syców, aby w praktyce przetestować swoje umiejętności z zakresu wyceny lasów.

XXIV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych

16 maja odbyła się XXIV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych w której wziął udział m.in. SKN WSPORNIK.

Wielkanoc 2019

Z okazji Swiat Wielkanocnych wszystkim pracownikom i studentom wydziału zdrowia, spokoju i pogody ducha, serdecznej atmosfery w gronie rodziny i przyjaciół życzy dziekan prof. dr hab. inż. Bernard Kontny

Wykorzystujemy Odnawialne Źródła Energii

Na dwóch elewacjach i dachu budynku Centrum Naukowo-Dydaktycznego od roku funkcjonuje duża elektrownia słoneczna (fotowoltaiczna) o mocy szczytowej 85 kWp.

Światowy Dzień Wody 2019

22.03.2019
Po raz piąty zapraszamy na obchody Światowego Dnia Wody na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

II Zimowa Szkoła Modelarzy

Członkowie SKN Hydrologów i Hydrotechników oraz studenci kierunków inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska mieli okazję podnieść swoje umiejętności związane z użytkowaniem oprogramowania ArcMap oraz RStudio w II Zimowej Szkole Modelarzy.