Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok 2019

Ostatnie posiedzenie Rady Wydziału

W dniu 26 września Rada WYdziału Inżynierii Kształtowania Srodowiska i Geodezji obradowała po raz ostatni. Było to 885. posiedzenie. Z dniem 1 października 2019 r. mocą Ustawy 2.0 kompetencje Rady Wydziału w zakresie przeprowadzania postępowań doktorskich i habilitacyjnych przejmują rady dyscyplin naukowych.

Seminarium „20 lat funkcjonowania zbiornika wodnego Mściwojów”

Z okazji 20 lat funkcjonowania zbiornika wodnego w dniu 12 września 2019 r. w Mściwojowie odbyło się seminarium zorganizowane przez Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Instytut Inżynierii Środowiska oraz Gminę Mściwojów.

O zmianach klimatu w zarządzaniu przestrzenią

W dniach 4-5 września na Uniwersytecie Kraju Basków odbył się letni kurs dotyczący wyzwań związanych ze zmianami klimatu w zakresie tworzenia strategii zarządzania przestrzenią. Pracownicy naszego Wydziału pomogli w organizacji tego wydarzenia.

Trzecia edycja Międzynarodowej Szkoły Letniej

W dniach 15-26 lipca odbyła się kolejna edycja Międzynarodowej Szkoły Letniej dla Studentów Budownictwa – 3rd International Summer School for Building Engineering Students.

Profesorowie Bryś i Sobota w Tbilisi

W dniach 20-22 lipca 2019 profesorowie Krystyna Bryś i Jerzy Sobota przebywali w Tbilisi na uroczystościach związanych z 90-leciem powstania Instytutu Gospodarki Wodnej im. T. Mirksulava Uniwersytetu Technicznego w Tbilisi.

Pamiątkowe zdjęcie Rady Wydziału

Zdjęcie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji wykonano w dniu 19 czerwca 2019 r.

Dyplomy dla absolwentów studiów polsko-chińskich

4 czerwca 2019 r. w Hunan Agricultural University w Changsha obyły się obrony prac magisterskich na kierunku architektura krajobrazu w specjalności „tradycje chińskie i polskie w kształtowaniu krajobrazu”

Zajęcia terenowe na zbiornikach kaskady Nysy Kłodzkiej – Nysa, Topola i Kozielno

W dniu 16 maja 2019 r. odbył się wyjazd terenowy na zbiorniki retencyjne na rzece Nysa Kłodzka: Nysa, Topola i Kozielno. Wyjazd zorganizowali studenci III roku z kierunków studiów inżynieria środowiska oraz inżynieria i gospodarka wodna z Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Główną organizatorką wyjazdu była starościna Klaudia Krajewska.

Dziedzictwo przyrodnicze

Studenci III roku architektury krajobrazu, w ramach zajęć z przedmiotu „Dziedzictwo przyrodnicze”, uczestniczyli w wyjazdach terenowych do cennych przyrodniczo miejsc Dolnego Śląska, objętych m.in. obszarowymi formami ochrony przyrody.

Wycena lasów w praktyce

Studenci geodezji i kartografii wzięli udział w wyjeździe do Nadleśnictwa Syców, aby w praktyce przetestować swoje umiejętności z zakresu wyceny lasów.