Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Światowy Dzień Wody 2019

Światowy Dzień Wody został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest uświadomienie społeczeństwom, jak ogromną rolę w życiu człowieka odgrywa woda, i z jak wielkim szacunkiem powinniśmy podchodzić do tego niezwykle „ulotnego” zasobu naturalnego.

Rokrocznie ustanawiane jest hasło pod którym obchodzi się Światowy Dzień Wody. Tegoroczne brzmi „Leaving no one behind” (w tłumaczeniu: „Nie zostawiając nikogo z tyłu”) i ma za zadanie zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na problem nierównomiernej dystrybucji zasobów wodnych i wynikające stąd wykluczenie i ograniczenie dla rozwoju znacznej części ludzkości.


Projekt: Weronika Tadla

Realizując temat tegorocznej edycji Światowego Dnia Wody przygotowaliśmy dla Państwa serię wykładów oraz warsztatów prowadzonych przez naukowców i praktyków związanych z gospodarką wodną. Wykłady i warsztaty będą dotyczyły zrównoważonego gospodarowania wodą oraz ochrony zasobów wodnych w pogarszających się warunkach środowiskowych nie tylko w Europie, ale i na całym świecie.


fot. Adrian Kulik

Do dyspozycji uczniów szkół średnich udostępniamy między innymi:

  • warsztaty w Centralnym Wydziałowym Laboratorium Badań Środowiskowych – pomiary wskaźników jakości wód oraz prezentacja procesu samooczyszczania się wód płynących,
  • pokazy w Laboratorium Wodnym – specjalnie przygotowane doświadczenia odbędą się m. in. na wielkogabarytowym modelu Wrocławskiego Węzła Wodnego. Ponadto Uczestnicy warsztatów będą mogli zbadać lepkość cieczy oraz zobaczyć ruch wody w modelu koryta rzeki z różnymi typami przelewów,
  • eksperymenty w „Wielkiej Sali Wodnych Wariacji”, gdzie uczniowie samodzielnie będą mogli odkrywać niezwykłe i zagadkowe właściwości wody.


fot. 2 Adrian Kulik

Dla osób nieuczestniczących w warsztatach, studentów, doktorantów, pracowników i wszystkich chętnych, przygotowaliśmy serię otwartych wykładów zarówno popularnonaukowych, jak i skierowanych do bardziej wymagającej publiczności.

Jeśli chcecie się dowiedzieć na jak długo wystarczy wody dla naszej cywilizacji, skąd się biorą prognozy, co kryje się pod tajemniczym pojęciem „retencja”, a może bardziej interesują Was pomiary stosowane w badaniach monotlenku diwodoru, lub chcecie zobaczyć, jak wygląda proces przemieszczania się fali powodziowej na terenie Wrocławia? To wszystko i wiele więcej będzie można zobaczyć podczas obchodów Światowego Dnia Wody na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu!

Liczymy, że dzięki spotkaniom z przedstawicielami świata nauki i instytucji zajmujących się wodą na odmiennych płaszczyznach, uda się Państwu lepiej poznać i zrozumieć złożoność zagadnień związanych z gospodarowaniem i ochroną tej najpowszechniej występującej, a zarazem najbardziej tajemniczej substancji występującej na Ziemi.


fot. 3 Adrian Kulik

Zapraszamy do świętowania wszystkich zainteresowanych – pracowników, doktorantów, studentów oraz uczniów do uczestnictwa w zaplanowanych sesjach wykładowych.

dokument Word 2007 Ramowy program obchodów Światowego Dnia Wody na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji dokument Word 2007, 349.81 KB
2019-03-19 10:15