Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ostatnie posiedzenie Rady Wydziału

W dniu 26 września Rada WYdziału Inżynierii Kształtowania Srodowiska i Geodezji obradowała po raz ostatni. Było to 885. posiedzenie. Z dniem 1 października 2019 r. mocą Ustawy 2.0 kompetencje Rady Wydziału w zakresie przeprowadzania postępowań doktorskich i habilitacyjnych przejmują rady dyscyplin naukowych.

Na naszym wydziale funkcjonować będą dwie rady dyscypliny:

  • rada dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
  • rada dyscypliny inżynieria lądowa i transport

 

Galeria zdjęć