Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dwie wiodące dyscypliny na wydziale

Rady dyscypliny przejęły kompetencje rady wydziału m. in. w zakresie prowadzenia przewodów doktorskich i postepowań habilitacyjnych.

Pierwsze posiedzenia obu rad obyły się w dniu 16 października, na których zatwierdzono regulaminy działań oraz dyskutowano o zmianach w sposobie przeprowadzania przewodów doktorskich w obliczu nowych podstaw prawnych.

Rektor, prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka, zaproszony na posiedzenie rady dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, podkreślił, że jest to historyczny moment i zachęcił pracowników do podejmowania wspólnych działań naukowych.


Posiedzenie rady dyscypliny „inżynieria lądowa i transport”


Posiedzenie rady dyscypliny „inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka”