Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Sukces naszych Studenckich Kół Naukowych

Sukces jest tym większy, że w bieżącej edycji nagrodzono 35 projektów spośród 101 zgłoszonych przez SKN wszystkich uczelni wrocławskich. Projekty naszych SKN uzyskały maksymalne możliwe dofinansowanie, tj. 5 tys zł. W tym sukcesie niebagatelny wkład mają nasi dydaktycy – opiekunowie SKN, tj. dr hab. Jan Kazak i dr Małgorzata Świąder (SKN PUZZLE), dr Jerzy Potyrała we współpracy z dr inż. Katarzyną Tokarczyk-Dorociak (SKN AK), dr Kamil Kaźmierski i dr Adrian Kaczmarek (SKN Geodetów).

plik PDF FAST – laureacji III edycji plik PDF, 199.45 KB
2021-06-30 14:08


Fundusz Aktywności Studenckiej – wyniki naboru do 3. edycji Programu.