Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok 2018

I miejsce w ogólnokrajowym konkursie na najlepszą pracę dyplomową o tematyce miejskiej

Miło nam poinformować, że w ogólnokrajowym konkursie, organizowanym przez Instytut Metropolitalny w Gdańsku, na najlepszą pracę dyplomową o tematyce miejskiej, w kategorii prac licencjackich i inżynierskich I miejsce ex aequo zajęła studentka kierunku architektura krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pani inż. Joanna Dobrzańska.

Nasz student nagrodzony

Mgr inż. Jakub Chruściński, absolwent studiów na kierunku gospodarka przestrzenna, został laureatem 45. edycji Konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Życzenia świąteczno-noworoczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim pracownikom i studentom wydziału zdrowia, pomyślności, pogody ducha oraz wielu sukcesów w Nowym Roku życzy dziekan prof. dr hab. inż. Bernard Kontny

Jubileusz prof. dr hab. inż. Alicji Czamary z Instytutu Inżynierii Środowiska

W dniu 11 grudnia 2017 roku zorganizowane zostało uroczyste Seminarium naukowe nt. Aktualnych wyzwań w inżynierii środowiska dedykowane Pani Prof. dr hab. inż. Alicji Czamarze z okazji Jubileuszu 47 lat pracy naukowej oraz siedemdziesięciolecia urodzin.

Wizyta uczniów z Ostródy na Mazurach

W grudniu tego roku Pan Dziekan Wydziału otrzymał list z podziękowaniem dla Instytutu Architektury Krajobrazu od Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie. Niedawno uczniowie mazurskiego technikum wraz z opiekunami gościli na naszym Uniwersytecie. Na ich prośbę dr Anna Borcz przeprowadziła warsztaty z technik malarskich i krótkie zajęcia zapoznawcze z uczelnią.

Najatrakcyjniejsze stanowisko SKN Hydrologów i Hydrotechników

Z niekrytą dumą chcemy przekazać informację o sukcesie Studenckiego Koła Naukowego Hydrologów i Hydrotechników, które reprezentując Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji zdobyło pierwszą nagrodę w konkursie na najciekawsze stanowisko podczas tegorocznych Dni Aktywności Studenckiej, których XVI edycja odbyła się w dniu 6.12.2017 r.