Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rada programowa

Rada Programowa dla grupy kierunków studiów:
architektura krajobrazu oraz landscape architecture (studia polsko-chińskie)

 1. dr hab. inż. arch. Renata Gubańska, prof. uczelni – przewodnicząca, prodziekan
 2. dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. uczelni
 3. dr hab. inż. arch. Aleksandra Lis, prof. uczelni
 4. dr hab. Bartosz Jakubicki, prof. ASP
 5. dr hab. inż. Monika Ziemiańska, prof. uczelni
 6. dr hab. inż. Bartosz Jawecki, prof. uczelni – sekretarz
 7. dr inż. arch. Jerzy Potyrała
 8. dr inż. Marta Weber-Siwirska
 9. dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. uczelni
 10. mgr inż. Monika Pec-Święcicka – Architekt Krajobrazu Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej
 11. dr inż. arch. Marek Wiland, Biuro Urbanistyczne „ECOLAND”
 12. starosta III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia – Wiktoria Jaskółecka
 13. starosta I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia – Bartosz Jakubiak