Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rada programowa

  1. prof. dr hab. Beata Raszka, prodziekan – przewodnicząca rady
  2. dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. uczelni
  3. dr hab. inż. arch. Aleksandra Lis
  4. dr hab. inż. Bartosz Jawecki – sekretarz
  5. dr hab. Bartosz Jakubicki, prof. ASP
  6. dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. uczelni
  7. mgr inż. Piotr Śnigucki, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, ekspert zewnętrzny
  8. dr inż. arch. Marek Wieland, biuro projektowe, ekspert zewnętrzny
  9. starosta III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
  10. starosta I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia