Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komisja programowa

 1. dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. nadzw. – przewodniczący
 2. dr inż. Zofia Zięba – sekretarz
 3. prof. dr hab. inż. Bronisław Gosowski
 4. prof. dr hab. inż. Edward Hutnik
 5. prof. dr hab. inż. Jan Kempiński
 6. prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński
 7. prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota
 8. prof. dr hab. inż. Paweł Śniady
 9. dr hab. inż. Bohdan Stawiski, prof. nadzw.
 10. dr hab. inż. Daniel Garlikowski
 11. dr inż. Andrzej Pawłowski
 12. mgr inż. Piotr Surma – WPB Sp. z o.o.
 13. przedstawiciel Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 14. starosta III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
 15. starosta I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia