Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komisja programowa

 1. dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. nadzw. – przewodniczący Komisji
 2. dr inż. Justyna Hachoł – sekretarz
 3. prof. dr hab. Mariusz Wiatr
 4. prof. dr hab. Zenon Zamiar
 5. prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski,
 6. dr hab. Andrzej Michalski,
 7. dr hab. Wojciech Jakubowski
 8. dr inż. Małgorzata Biniak-Pieróg,
 9. dr inż. Zbigniew Piepiora,
 10. dr inż. Paweł Lochyński,
 11. dr inż. Łukasz Kuta
 12. dr inż. Romuald Grocki
 13. dr inż. Janusz Wrzesiński
 14. starosta III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
 15. starosta I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia