Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Inżynieria bezpieczeństwa

Studia jednostopniowe stacjonarne

  • pierwszego stopnia (inżynierskie) – 3,5 roku

informacja tel. 71 320-15-71

    

Kształcenie na kierunku inżynieria bezpieczeństwa realizowane jest tylko na studiach pierwszego stopnia. Studia te przygotowują inżynierów do realizacji zadań dotyczących bezpiecznego planowania procesów produkcyjnych, monitorowania zagrożeń, przeciwdziałania awariom i wypadkom, szkolenia pracowników, kontrolowania przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa, oceny ryzyka, a w przypadku zaistnienia katastrofy, organizacji i kierowania akcją ratowniczą.

Studia pierwszego stopnia oprócz przedmiotów podstawowych i kierunkowych obejmują trzy bloki specjalistyczne: bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo techniczne i bezpieczeństwo żywności oraz jednego bloku przedmiotów ogólnych.

Absolwent kierunku inżynieria bezpieczeństwa otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w zakładach przemysłowych oraz jednostkach odpowiedzialnych za eksploatację obiektów i instalacji technicznych. Może znaleźć również zatrudnienie w administracji publicznej oraz instytucjach zajmujących się monitorowaniem, analizą i oceną skali ryzyka związanego z występowaniem ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i katastrof obiektów technicznych, zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy i produkcji żywności oraz minimalizacją strat w wyniku katastrof naturalnych, technicznych i destrukcyjnych działań człowieka.