Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Kontakt

Kierownik studiów doktoranckich

dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska

tel. 71 320 55 52


Dziekanat

Marianna Drozd

tel. 71 320 55 10