Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komisja ds. zapewnienia jakości kształcenia

Komisja ds. zapewnienia jakości kształcenia dla kierunku budownictwo

  • prof. dr hab. inż. Edward Hutnik
  • dr inż. Grzegorz Antoniszyn
  • dr inż. Hanna Marszałek
  • mgr inż. Michał Zieliński