Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komisja ds. zapewnienia jakości kształceniav

Komisja ds. zapewnienia jakości kształcenia dla kierunku geodezja i kartografia

  • dr inż. Teresa Dzikowska
  • dr inż. Janusz Kuchmister
  • mgr inż. Magdalena Owczarek-Wesołowska
  • mgr inż. Olga Grzeja