Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok 2019

Konferencje: "Młody Naukowiec. Część VII - Nauki Interdyscyplinarne" i "Badania Młodych Naukowców. Część IV - Nauki Interdyscyplinarne"

12 - 20.09.2019konferencja on-line, Kraków

Celem obu konferencji jest integracja środowiska naukowego. Obie mają charakter interdyscyplinarny i pozwalają na wymianę doświadczeń z innych dziedzin nauki. Udział w nich to również okazja do poszerzania własnego dorobku, a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.

XIV Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja "Current Environmental Issues-2019"

24 - 26.09.2019Białystok
Głównym celem konferencji jest przedstawienie współczesnych problemów związanych z szeroko pojętą ochroną zasobów przyrodniczych oraz bogactw naturalnych, ich eksploatacji w kontekście ochrony oraz zrównoważonego rozwoju.

19th International Conference on Transport & Sedimentation of Solid Particles

24 - 27.09.2019Cape Town, South Africa
We would like to invite you to the 19th International Conference on Transport & Sedimentation of Solid Particles, which will be held on 24-27 September 2019 at the Cape Peninsula University of Technology in the Cape Town, South Africa.

XVI ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu: MAŁE MIASTA – PRZESTRZEŃ, SPOŁECZEŃSTWO, GOSPODARKA

24 - 25.10.2019Uniejów
Zapraszamy do udziału w XVI ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu: MAŁE MIASTA – PRZESTRZEŃ, SPOŁECZEŃSTWO, GOSPODARKA, organizowanej przez Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 października 2019 r. w Uniejowie.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Gospodarka o Obiegu Zamkniętym"

06 - 07.11.2019Łódź
Celem konferencji jest przybliżenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń naukowych w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, w szczególności wytwórstwa, przetwórstwa i funkcjonalności, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów środowiskowych, a także ekonomicznych i prawnych oraz trendów konsumenckich. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli świata nauki, do doświadczonych pracowników naukowych, a także do studentów, doktorantów oraz do osób działających w zakresie praktyki gospodarczej.

Redefining Cities in View of Climatic Changes

20 - 21.11.2019Warszawa

Konferencja dotyczy szeroko pojętej problematyki przekształcenia miasta i przestrzeni miejskiej w powiązaniu z procesem wdrażania nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, technologicznych, infrastrukturalnych i środowiskowych.

XIV Międzynarodowe Sympozjum „Mikroelementy w rolnictwie i środowisku”

23 - 26.06.2020Polanica Zdrój

Katedra Żywienia Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprasza na XIV Międzynarodowe Sympozjum „Mikroelementy w rolnictwie i środowisku”, które odbędzie się 23-26 czerwca 2020 roku w Polanicy Zdroju w województwie dolnośląskim.