Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok 2019

Redefining Cities in View of Climatic Changes

20 - 21.11.2019Warszawa

Konferencja dotyczy szeroko pojętej problematyki przekształcenia miasta i przestrzeni miejskiej w powiązaniu z procesem wdrażania nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, technologicznych, infrastrukturalnych i środowiskowych.

VI międzynarodowa konferencja "Cyfryzacja edukacji na uczelniach przyrodniczych"

20 - 21.11.2019Wrocław
Wykorzystywanie e-materiałów dydaktycznych jest podstawą efektywnego nauczania zdalnego. Przygotowywanie ich wymaga jeszcze większego wysiłku i precyzji niż ma to miejsce podczas opracowywania materiałów na zajęcia stacjonarne. Studenci wielokrotnie mogą się zapoznawać z zasobami w Internecie, przez co wyłapywane są najmniejsze pomyłki. Materiały muszą być także atrakcyjne wizualnie, bezbłędne pod względem językowym oraz odpowiadać standardom WCAG. W czasie konferencji omówimy problematykę przygotowywania e-zasobów zarówno w kontekście technologicznym, jak i humanistycznym.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: „Młody Naukowiec Część VIII – Nauki Interdyscyplinarne”

25 - 27.11.2019on-line

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Konferencji Interdyscyplinarnej on-line, która odbędzie się 25-27.11.2019 r.

Konferencja o charakterze interdyscyplinarnym pozwala na wymianę doświadczeń z innych dziedzin nauki. Celem konferencji jest integracja środowiska naukowego, jak również jest to znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku i rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.

XXIV Konferencja "Nowoczesne metody instrumentalne w analizie śladowej"

02 - 03.12.2019Łódź
Organizatorzy: Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej oraz Intertech Poland

Zaproszenie na seminarium: „Teledetekcyjny oraz naziemny monitoring agro-hydro-meteorologiczny na obiektach drenarskich/podsiąkowych realizowany w projekcie INOMEL”

04.12.2019Wrocław
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne seminarium naukowe organizowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr), które odbędzie się 4 grudnia (środa) 2019 r. o godz. 12.15, sala II M UPWr ul. Grunwaldzka 24.

Ogólnopolska konferencja naukowa pt: „Badania młodych naukowców. Część V – nauki interdyscyplinarne”

13.12.2019Kraków

Konferencja o charakterze interdyscyplinarnym pozwala na wymianę doświadczeń z innych dziedzin nauki. Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego. Udział w Konferencji to również znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku, a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.

Wirtualna Konferencja Młodych Przyrodników

30.12.2019 - 05.01.2020

Zapraszamy studentów, doktorantów i młodych naukowców, prowadzących badania w ramach nauk przyrodniczych do udziału w Wirtualnej Konferencji Młodych Przyrodników.

XIV Międzynarodowe Sympozjum „Mikroelementy w rolnictwie i środowisku”

23 - 26.06.2020Polanica Zdrój

Katedra Żywienia Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprasza na XIV Międzynarodowe Sympozjum „Mikroelementy w rolnictwie i środowisku”, które odbędzie się 23-26 czerwca 2020 roku w Polanicy Zdroju w województwie dolnośląskim.

Konferencja naukowo-techniczna "Hydrologia w zarządzaniu zasobami wodnymi"

17 - 18.09.2020Kraków

Głównym celem Konferencji jest stworzenie platformy dla pracowników naukowych i doktorantów, pracowników dydaktycznych, administracji oraz inżynierów-praktyków, do przedstawienia najnowszych osiągnięć w zakresie kształtowania procesów hydrologicznych i ich wpływu na zarządzanie gospodarką wodną i ściekową.