Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok 2021

Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna pn. „OMNIBUS CZ. VIII”

15 - 16.04.2021on-line

III Konferencja Naukowa „Jakość powietrza a zdrowie”

12 - 14.05.2021on-line

Tematyka konferencji obejmie zagadnienia związane z aktualnymi problemami dotyczącymi jakości powietrza i jej wpływu na nasze życie, zdrowie i funkcjonowanie w społeczeństwie.

XV Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej” pt. „Kierunki rozwoju geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych”

27 - 28.05.2021on-line

Konferencja, z udziałem zaproszonych gości zagranicznych, ma na celu prezentację aktualnych dokonań w zakresie geodezji inżynieryjnej oraz wymianę poglądów i doświadczeń między różnymi ośrodkami naukowo-badawczymi i podmiotami wykonawstwa geodezyjnego, a także dyskusję na temat kierunków rozwoju geodezji inżynieryjnej w nawiązaniu do trendów światowych.

Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna pn. „OMNIBUS CZ. IX”

10 - 11.06.2021on-line

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjne Oblicza Przemysłu Włókienniczego

10.06.2021Łódź, on-line

XXI Conference of PhD Students and Young Scientists

23 - 25.06.2021on-line

Konferencja organizowana jest przez doktorantów oraz pracowników Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Tematyka wygłaszanych referatów oraz prezentowanych posterów obejmuje zagadnienia z zakresu:

  • Górnictwa
  • Nauk o Ziemi i Kosmosie
  • Geoinżynierii
  • Geoinformacji

Uczestnicy tegorocznej edycji Konferencji mają możliwość zgłaszania publikacji, które będą wydane w ramach wydawnictwa IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.

2nd International Scientific Conference on ECOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

30.06 - 01.07.2021Wrocław

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji 2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ECOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL COEE21 organizowanej przez Instytut Inżynierii Środowiska UPWr.

International Conferences on Science and Technology 2021

08 - 10.09.2021On line oraz Budva, Czarnogóra

Tematem konferencji ICONST będzie „Nauka dla zrównoważonej technologii”.
Konferencje będą organizowane w sposób hybrydowy, co umożliwi uczestnikom zarówno obecność fizyczną obecność, jak i on-line. Rejestracji należy dokonać do 30 lipca 2021 r.

10th International Scientific Conference “RURAL DEVELOPMENT 2021: Challenges for Sustainable Bioeconomy and Climate Change”

21 - 23.09.2021Kaunas, Litwa

Konferencja „Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000”

23 - 24.09.2021Poznań
Organizatorzy: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie