Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wszystkie konferencje

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Gospodarka o Obiegu Zamkniętym"

06 - 07.11.2019Łódź
Celem konferencji jest przybliżenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń naukowych w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, w szczególności wytwórstwa, przetwórstwa i funkcjonalności, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów środowiskowych, a także ekonomicznych i prawnych oraz trendów konsumenckich. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli świata nauki, do doświadczonych pracowników naukowych, a także do studentów, doktorantów oraz do osób działających w zakresie praktyki gospodarczej.

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych

24.10.2019Warszawa

Po raz kolejny zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej zastosowaniom statystyki i data mining w różnych dziedzinach badań naukowych. Jak co roku do wygłoszenia referatów zaprosiliśmy naszych współpracowników oraz sympatyków programu Statistica ze środowiska akademickiego, którzy z powodzeniem wykorzystują metody analizy danych w prowadzonych przez siebie badaniach.

20th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of Central Europe and the 2nd Symposium of the Committee on Geodesy of the Polish Academy of Sciences

24 - 26.10.2019Jakuszyce

The Institute of Geodesy and Geoinformatics, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences in collaboration with the Institute of Rock Structure and Mechanics, the Czech Academy of Sciences, the Institute of Geodesy, Brno University of Technology, and under the auspices of the Committee for Geodesy of the Polish Academy of Sciences are pleased to extend an invitation to the 20th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of Central Europe and the 2nd Symposium of the Committee on Geodesy of the Polish Academy of Sciences that will be held in Jakuszyce, Poland, between October 24th - 26th , 2019.

XVI ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu: MAŁE MIASTA – PRZESTRZEŃ, SPOŁECZEŃSTWO, GOSPODARKA

24 - 25.10.2019Uniejów
Zapraszamy do udziału w XVI ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu: MAŁE MIASTA – PRZESTRZEŃ, SPOŁECZEŃSTWO, GOSPODARKA, organizowanej przez Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 października 2019 r. w Uniejowie.

19th International Conference on Transport & Sedimentation of Solid Particles

24 - 27.09.2019Cape Town, South Africa
We would like to invite you to the 19th International Conference on Transport & Sedimentation of Solid Particles, which will be held on 24-27 September 2019 at the Cape Peninsula University of Technology in the Cape Town, South Africa.

XIV Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja "Current Environmental Issues-2019"

24 - 26.09.2019Białystok
Głównym celem konferencji jest przedstawienie współczesnych problemów związanych z szeroko pojętą ochroną zasobów przyrodniczych oraz bogactw naturalnych, ich eksploatacji w kontekście ochrony oraz zrównoważonego rozwoju.

XXVIII Konferencja Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXXIII Konferencja Taksonomiczna) Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

18 - 20.09.2019Szczecin

Organizatorzy: Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Instytut Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

Konferencje: "Młody Naukowiec. Część VII - Nauki Interdyscyplinarne" i "Badania Młodych Naukowców. Część IV - Nauki Interdyscyplinarne"

12 - 20.09.2019konferencja on-line, Kraków

Celem obu konferencji jest integracja środowiska naukowego. Obie mają charakter interdyscyplinarny i pozwalają na wymianę doświadczeń z innych dziedzin nauki. Udział w nich to również okazja do poszerzania własnego dorobku, a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Challenges in Applied Geology and Geophysic: 100th Anniversary of Applied Geology at AGH University of Science and Technology"

10 - 13.09.2019Kraków
International Scientific Conference on the occasion of 100th Anniversary of Applied Geology at AGH University of Science and Technology will review the current status of scientific methods and approaches applied in exploration and exploitation of major mineral and energy resources, with emphasis on risk assessment and environmental impact of those activities. Applications of new geophysical methods and methodologies, as well as interesting case studies based on Polish and worldwide data will be presented. One of the conference topics will be the effective use of renewable energy resources, with emphasis on geothermal energy.