Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych „Problemy gospodarowania zasobami środowiska w dolinach rzecznych”

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

INSTYTUT KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU

ma zaszczyt zaprosić na Konferencję naukową z udziałem gości zagranicznych
pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
prof. dr. hab. Romana Kołacza

"PROBLEMY GOSPODAROWANIA ZASOBAMI ŚRODOWISKA W DOLINACH RZECZNYCH"

 

Konferencja odbędzie się w dniach 27-29.05.2015 r. we Wrocławiu i Pierwoszowie.

Konferencja połączona jest z jubileuszem z okazji 70. rocznicy urodzin prof. dr. hab. inż. Leszka Pływaczyka, który odbędzie się w dniu 27.05.2015 r.

 

Problematyka konferencji dotyczyć będzie:

  • oddziaływania rzek i obiektów hydrotechnicznych na przyległe tereny dolinowe,
  • wykorzystania dolin rzecznych, jako przestrzeni funkcjonowania proekologicznej gospodarki i ochrony przeciwpowodziowej,
  • retencyjnego wykorzystania terenów dolinowych,
  • hydrologii i hydrauliki dolin rzecznych,
  • modelowania procesów obiegu materii i przepływu energii w dolinach rzecznych,
  • gospodarki wodnej dolin rzecznych w warunkach ekstremalnych,
  • tradycyjnych i ekologicznych metod wykonawstwa i sposobów eksploatacji obiektów wodno-melioracyjnych,
  • postrzegania doliny rzecznej, jako elementu ciągłości krajobrazu oraz miejsca rekreacji i wypoczynku.

 

Osoby odpowiedzialne za kontakt z uczestnikami:

  • dr inż. Wojciech Łyczko (sekretarz konferencji) – tel. 71 3205596
  • mgr inż. Czesława Krzyśków (sekretariat Instytutu) – tel. 71 3205585

 

Adres poczty elektronicznej konferencji:

 

Strona internetowa konferencji:

http://miks.up.wroc.pl/konf2015/