Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ogólnopolskie Studencko-Doktoranckie Seminarium Naukowe "Innowacje w inżynierii wodnej"

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

logo

Organizator: Koło Naukowe Inżynierii Wodnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Miejsce: Szczecin, budynek Wydziału Budownictwa i Architektury (WBiA) Al. Piastów 50, sala 302

Data i godzina: 23.05.2015, przewidywane godziny 9.00-17.00

Cel seminarium: Seminarium ma na celu aktywizację naukową studentów oraz umożliwienie wymiany poglądów i opinii na temat najnowszych technologii stosowanych w szeroko pojętej inżynierii wodnej.

Grupa docelowa: Uczestnikiem seminarium może zostać każdy student studiów inżynierskich, magisterskich lub doktorskich.

Procedura zgłoszenia: Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu w terminie do 26 kwietnia 2015 r. mają czas na przesłanie abstraktu pracy na adres . Do 28 kwietnia wszyscy, którzy zgłosili abstrakty otrzymają informację zwrotną o przyjęciu lub odrzuceniu ich zgłoszenia.

Opłaty: Udział w seminarium, zarówno bierny jak i czynny jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają żadnych kosztów poniesionych w związku z udziałem w seminarium.

Wygłoszenie referatu: Każdy z uczestników otrzyma 10-15 minut na prezentację, następne 5 minut przeznaczono na pytania i dyskusję nad wypowiedzią. Zapewniamy możliwość skorzystania z laptopa i rzutnika multimedialnego, kompatybilnych z Microsoft Office 2007.

Ocena referatów: Nadesłane i zakwalifikowane abstrakty oraz późniejsze osobiste wystąpienia autorów będą oceniane przez Komitet Naukowy, w którego skład wchodzą:

 • dr hab. inż. Jacek Kurnatowski, kierownik Katedry Budownictwa Wodnego ZUT
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Coufal, kierownik Katedry Geotechniki ZUT
 • prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski, Zakład Nawigacji Morskiej, Akademia Morska w Szczecinie

Na zakończenie seminarium Komitet Naukowy wyłoni najlepszą pracę, która zostanie nagrodzona stosownym dyplomem.

Zakres tematyczny proponowany przez Organizatorów: Podane tematy są jedynie propozycją dla uczestników, nie należy ich traktować jako obowiązkowe.

 • Racjonalna gospodarka wodna
 • Badania modelowe i terenowe w hydrologii i hydrotechnice
 • Posadowienie budowli hydrotechnicznych
 • Technologie i materiały budowlane
 • Systemy mechaniczne w hydrotechnice
 • Konserwacja, remonty i modernizacja budowli wodnych
 • Innowacyjne oprogramowanie komputerowe w służbie hydrotechnikom
 • Finansowanie i kosztorysowanie inwestycji w inżynierii wodnej
 • Budownictwo wodne w zgodzie z ekologią
 • Aspekty prawne i społeczne realizacji przedsięwzięć
 • Środki i sposoby ochrony brzegu morskiego
 • Porty i urządzenia portowe
 • Transport morski i śródlądowy
 • Energetyka wodna w Polsce
 • Oczyszczanie ścieków oraz ochrona wód gruntowych i powierzchniowych
 • Ochrona przeciwpowodziowa

Potwierdzenie uczestnictwa: Wszyscy uczestnicy konferencji, którzy wygłoszą w jej trakcie referat, otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział. Organizator planuje wydanie materiałów pokonferencyjnych w formie książkowej.

Współpraca z przedstawicielami biznesu: Do współpracy zaproszone zostały krajowe i międzynarodowe firmy realizujące szeroko pojęte inwestycje hydrotechniczne. O ich udziale i prezentacji wybranych projektów będziemy informować na bieżąco na profilu wydarzenia na Facebook'u

https://www.facebook.com/events/810142792402880/

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy zgłaszać drogą mailową na adres