Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok 2018

XLVIII Seminarium Zastosowań Matematyki

09 - 11.09.2018Boguszów-Gorce

Warsztaty – Aktualne badania dotyczące geografii ekonomicznej i miejskiej

10 - 14.09.2018Poznań

Warsztaty naukowe dla doktorantów i młodych naukowców  w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM

„Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej i rozwoju społeczno-gospodarczego”

12 - 14.09.2018Poznań-Kórnik

Celem konferencji jest stworzenie forum do zaprezentowania aktualnych wyników analiz naukowych, wymiany wiedzy i poglądów oraz dyskusja nad nowymi kierunkami badań. Problematyka podejmowanych zagadnień dotyczy aspektów: ekonomicznych, środowiskowych, społecznych i instytucjonalnych gospodarki przestrzennej oraz rozwoju społeczno-gospodarczego.

Jubileusz profesora Stanisława Czabana oraz Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Współczesne wyzwania gospodarki wodnej na obszarach wiejskich”

17 - 19.09.2018Wrocław, Polanica-Zdrój

Jubileusz 46 lat pracy naukowej oraz siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr hab. inż. Stanisława Czabana odbędzie się w dniu 17 września 2018 r. o godzinie 11.00 w Auli Jana Pawła II.

Patronat honorowy nad obchodami Jubileuszu objął JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji prof. dr hab. inż. Bernard Kontny.

Program Jubileuszu w dniu 17.09.2018 r.

  • godz. 11.00-13.30 – uroczystości jubileuszowe prof. dr hab. inż. Stanisława Czabana
    Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
    Aula Jana Pawła II, Plac Grunwaldzki 24a – Budynek CDN
  • godz. 13.30-14.30 – poczęstunek – Budynek CDN

Serdecznie zapraszamy.

V Sympozjum Naukowe „Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych” – ECOSERV 2018

17 - 18.09.2018Poznań
Organizator: Zakład Geografii Kompleksowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

IV edycja Kuźni Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych PAN

18 - 21.09.2018Jabłonno k. Warszawy
Akademia Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk (AMU PAN) po raz czwarty organizuje Kuźnię Młodych Talentów (KMT), która jest wyjątkową szkołą letnią skierowaną do doktorantów reprezentujących nauki o życiu oraz nauki ścisłe i techniczne.

III Krajowy Kongres Hydrologiczny

19 - 21.09.2018Warszawa

XXI Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Kataster nieruchomości”

20 - 21.09.2018Ostrów Wielkopolski
Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Sekcja Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Kaliszu serdecznie zapraszają na XXI Konferencję Naukowo-Techniczną z cyklu „Kataster nieruchomości” na temat: "GRANICE W KATASTRZE NIERUCHOMOŚCI" pod patronatem Waldemara Izdebskiego Głównego Geodety Kraju, która odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim, w dniach 20-21.09.2018 r.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Młody Erudyta – Nauki Interdyscyplinarne”

21.09.2018Wrocław

Konferencje o charakterze interdyscyplinarnym pozwalają na wymianę doświadczeń z innych dziedzin nauki. Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego. Udział w Konferencji to również znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku, a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.

V Forum Budowlane – Płock 2018

07 - 08.11.2018Płock

W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostaną:

  • Konferencja naukowo-techniczna „Współczesne problemy budownictwa. Budownictwo modułowe i prefabrykowane”,
  • Warsztaty inżynierów budownictwa „Nowoczesne technologie dla budownictwa”,
  • Sesja specjalna: „Historia, teraźniejszość i perspektywy rozwoju budownictwa w Płocku”.