Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok 2019

Zaproszenie na seminarium „Bystrza o zwiększonej szorstkości – budowle hydrotechniczne o niskim piętrzeniu wody”

09.01.2019Wrocław
Zapraszamy Państwa na kolejne seminarium naukowe organizowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział we Wrocławiu oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, które odbędzie się 9 stycznia (środa) 2019 r. o godz. 12:15 – 14:00, sala IIM UPWr we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 24.

21st annual professional doctoral conference JUNIORSTAV 2019

31.01.2019Brno
We would like to invite you to the 21st annual professional doctoral conference JUNIORSTAV 2019, which will be held on 31th of January 2019 at the Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology in the Czech Republic.

Ogólnopolska konferencja naukowa pt: "Młody Naukowiec Część IV – Nauki Interdyscyplinarne"

01 - 02.02.2019on-line

Zaproszenie na seminarium – Podsumowanie projektu „Opracowanie Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców.”

27.02.2019Wrocław
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne seminarium naukowe organizowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział we Wrocławiu oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, które odbędzie się 27 lutego (środa) 2019 r. o godz. 12.15, sala II M UPWr we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 24.

Zaproszenie na seminarium „Wybrane problemy obliczeń hydraulicznych sieci rzecznej dolnej Odry”

13.03.2019Wrocław

Zapraszamy Państwa na kolejne seminarium naukowe organizowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział we Wrocławiu oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, które odbędzie się 13 marca (środa) 2019 r. o godz. 12.15, sala II M UPWr we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 24.

Konferencja „Powódź i susza – jak chronić ludzi w zgodzie z naturą”

21.03.2019Wrocław
Konferencja będzie poświęcona nowym rozwiązaniom w dziedzinie gospodarowania zasobami wodnymi, które pozwolą skutecznie ochronić ludzi przed skutkami powodzi i suszy, rozsądnym kosztem i bez powodowania szkód w przyrodzie – zarządzanie zlewniami, odbudowa naturalnej retencji, renaturyzacja cieków i in.

Ogólnopolska konferencja Stop suszy!

22.03.2019Warszawa

22 marca w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, w gronie ekspertów będziemy dyskutować o jednym z narastających problemów – zjawisku suszy w Polsce.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: „Młody Naukowiec Część V – Nauki Interdyscyplinarne”

04 - 05.04.2019Konferencja on-line

Konferencja o charakterze interdyscyplinarnym pozwala na wymianę doświadczeń z innych dziedzin nauki. Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego. Udział w Konferencji to również znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku, a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.

VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców pt.: „Przyroda - Las - Technologia”

05.04.2019Poznań
Serdecznie zapraszamy, do wzięcia udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Przyroda – Las – Technologia” organizowanej przez doktorantów Wydziału Leśnego oraz Wydziału Technologii Drewna, która odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2019 roku na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Zaproszenie na seminarium „Bioklimatyczne uwarunkowania turystyki Sudetów Zachodnich i pogranicza polsko-saksońskiego w świetle wyników projektu KLAPS”

10.04.2019Wrocław
Zapraszamy Państwa na kolejne seminarium naukowe organizowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział we Wrocławiu oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, które odbędzie się 10 kwietnia (środa) 2019 r. o godz. 12.15, sala II M UPWr we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 24.