Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok 2019

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Challenges in Applied Geology and Geophysic: 100th Anniversary of Applied Geology at AGH University of Science and Technology"

10 - 13.09.2019Kraków
International Scientific Conference on the occasion of 100th Anniversary of Applied Geology at AGH University of Science and Technology will review the current status of scientific methods and approaches applied in exploration and exploitation of major mineral and energy resources, with emphasis on risk assessment and environmental impact of those activities. Applications of new geophysical methods and methodologies, as well as interesting case studies based on Polish and worldwide data will be presented. One of the conference topics will be the effective use of renewable energy resources, with emphasis on geothermal energy.

Konferencje: "Młody Naukowiec. Część VII - Nauki Interdyscyplinarne" i "Badania Młodych Naukowców. Część IV - Nauki Interdyscyplinarne"

12 - 20.09.2019konferencja on-line, Kraków

Celem obu konferencji jest integracja środowiska naukowego. Obie mają charakter interdyscyplinarny i pozwalają na wymianę doświadczeń z innych dziedzin nauki. Udział w nich to również okazja do poszerzania własnego dorobku, a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.

XXVIII Konferencja Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXXIII Konferencja Taksonomiczna) Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

18 - 20.09.2019Szczecin

Organizatorzy: Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Instytut Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

XIV Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja "Current Environmental Issues-2019"

24 - 26.09.2019Białystok
Głównym celem konferencji jest przedstawienie współczesnych problemów związanych z szeroko pojętą ochroną zasobów przyrodniczych oraz bogactw naturalnych, ich eksploatacji w kontekście ochrony oraz zrównoważonego rozwoju.

19th International Conference on Transport & Sedimentation of Solid Particles

24 - 27.09.2019Cape Town, South Africa
We would like to invite you to the 19th International Conference on Transport & Sedimentation of Solid Particles, which will be held on 24-27 September 2019 at the Cape Peninsula University of Technology in the Cape Town, South Africa.

XVI ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu: „Małe miasta – przestrzeń, społeczeństwo, gospodarka”

24 - 25.10.2019Uniejów

Zapraszamy Państwa do udziału w XVI edycji konferencji naukowej poświęconej problematyce małych miast. Jest to dobra okazja do podsumowania dotychczasowych, jak i wyznaczania nowych kierunków badań nad małymi miastami. Naszą propozycję kierujemy do interdyscyplinarnego środowiska naukowego (geografów, urbanistów, ekonomistów, architektów, socjologów, etnologów i in.), przedstawicieli administracji samorządowej oraz rządowej, a także wszystkich osób zainteresowanych problematyką małych miast.

Redefining Cities in View of Climatic Changes

20 - 21.11.2019Warszawa

Konferencja dotyczy szeroko pojętej problematyki przekształcenia miasta i przestrzeni miejskiej w powiązaniu z procesem wdrażania nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, technologicznych, infrastrukturalnych i środowiskowych.

XIV Międzynarodowe Sympozjum „Mikroelementy w rolnictwie i środowisku”

23 - 26.06.2020Polanica Zdrój

Katedra Żywienia Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprasza na XIV Międzynarodowe Sympozjum „Mikroelementy w rolnictwie i środowisku”, które odbędzie się 23-26 czerwca 2020 roku w Polanicy Zdroju w województwie dolnośląskim.