Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Władze Wydziału

Dziekan Wydziału (2019-2020) 

  Prof. dr hab. inż.
Bernard Kontny

tel. 71 320-15-58

Prodziekani Wydziału

  Prodziekan ds. kierunków studiów
architektura krajobrazu  oraz gospodarka przestrzenna


Prof. dr hab.
Beata Raszka


  Prodziekan ds. kierunków studiów
budownictwo  oraz inżynieria bezpieczeństwa


Dr hab. inż.
Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. nadzw.


  Prodziekan ds. kierunku studiów
geodezja i kartografia

Dr hab. inż.
Piotr Gołuch


  Prodziekan ds. kierunków studiów
inżynieria środowiska  oraz inżynieria i gospodarka wodna


Dr hab. inż.
Robert Głowski