Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Władze Wydziału

Dziekan Wydziału (2020-2024)

  prof. dr hab. inż.
Bernard Kontny

tel. 71 320-15-58

Prodziekani Wydziału

  Prodziekan ds. kierunków studiów
gospodarka przestrzenna oraz inżynieria bezpieczeństwa


prof. dr hab.
Beata Raszka


   Prodziekan ds. kierunków studiów
architektura krajobrazu  oraz Landscape Architecture (studia polsko-chińskie)


dr hab. inż. arch.
Renata Gubańska, prof. uczelni


  Prodziekan ds. kierunków studiów
budownictwo oraz geodezja i kartografia

dr hab. inż.
Piotr Gołuch, prof. uczelni


  Prodziekan ds. kierunków studiów
inżynieria środowiska  oraz inżynieria i gospodarka wodna


dr hab. inż.
Robert Głowski, prof. uczelni


Dyżury dziekańskie