Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komisje dziekańskie

KOMISJE DZIEKAŃSKIE na kadencję 2016-2020

 

Komisja ds. nagród i odznaczeń

 • dr hab. inż. Marek Trojanowicz – przewodniczący,
 • prof. dr hab. Beata Raszka,
 • dr hab. inż. Ryszard Pokładek,
 • dr hab. inż. Eleonora Gonda-Soroczyńska,
 • dr hab. Wiesław Szulczewski, prof. nadzw.,
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski,
 • dr hab. inż. Irena Niedźwiecka-Filipiak,
 • prof. dr hab. inż. Jan Kempiński.

 

Komisja ds. ankietyzacji zajęć

 • dr hab. inż. Ireneusz Kajewski – przewodniczący,
 • mgr inż. Małgorzata Dawid,
 • mgr inż. Piotr Dragański,
 • mgr inż. Ciechosław Patrzałek,
 • dr inż. Jakub Szczepański,
 • dr Maciej Karczewski,
 • dr Roman Dąbrowski,
 • dr Andrzej Moryl,
 • dr inż. Robert Kasperek,
 • dr inż. Olgierd Jamroz,
 • dr inż. Janusz Kuchmister,
 • dr inż. Paweł Szyszkowski,
 • dr inż. Maciej Piotrowski,
 • dr inż. Kamil Pawłowski,
 • dr inż. Wojciech Kilian,
 • mgr inż. Piotr Kaługa.

 

Komisja ds. systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji (regulamin)

 • dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. nadzw.,
 • prof. dr hab. inż. Jan Kempiński,
 • dr inż. Hanna Marszałek,
 • prof. dr hab. inż. Edward Hutnik,
 • dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw.,
 • dr hab. inż. arch. Eleonora Gonda-Soroczyńska,
 • dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. nadzw.
 • dr hab. Wojciech Jakubowski,
 • dr hab. inż. Aleksandra Lis,
 • dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska,
 • dr hab. inż. Grzegorz Janik,
 • dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski
 • dr hab. Ryszard Deszcz
 • dr hab. inż. Ryszard Pokładek
 • dr hab. Krystyna Bryś
 • przedstawiciel studentów,
 • przedstawiciel doktorantów,
 • przedstawiciel studiów podyplomowych.

 

Dziekańska komisja ds. wspólnych studiów z Hunan Agricultural University na kierunku Architektura Krajobrazu

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota – przewodniczący,
 • prof. dr hab. Beata Raszka,
 • dr hab. inż. Irena Niedźwiecka – Filipiak,
 • dr inż. Marta Weber-Siwirska,
 • dr inż. Kamila Adamczyk-Mucha,
 • dr inż. Joanna Markowska,
 • dr inż. Łukasz Pardela.

 

Dziekańska komisja ds. informatyzacji wydziału

 • dr inż. Wiesław Fiałkiewicz – przewodniczący
 • dr hab. inż. Grzegorz Pęczkowski
 • dr Mariusz Grządziel
 • dr inż. Sławomir Iwański
 • dr inż. Iwona Kaczmarek
 • mgr inż. Artur Majchrzak
 • dr inż. Maciej Orzechowski
 • mgr inż. Jan Sierny
 • dr inż. Przemysław Tymków
 • mgr inż. Piotr Kaługa

 

Zespół ds. przygotowania rozkładów zajęć

 • dr Jan Jełowicki – koordynator ds. rozkładów zajęć,
 • dr inż. arch. Jacek Burdziński – przygotowanie rozkładów dla kierunku architektura krajobrazu,
 • mgr inż. Filip Zakęś – przygotowanie rozkładów dla kierunku budownictwo,
 • mgr inż. Magdalena Owczarek-Wesołowska – przygotowanie rozkładów dla kierunku geodezja i kartografia,
 • mgr inż. Halina Dzieżyc – przygotowanie rozkładów dla kierunku gospodarka przestrzenna,
 • dr inż. Paweł Szyszkowski – przygotowanie rozkładów dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa,
 • mgr inż. Rafał Wójcik – przygotowanie rozkładów dla kierunku inżynieria i gospodarka wodna,
 • Sławomir Nowak – przygotowanie rozkładów dla kierunku inżynieria środowiska