Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Pełnomocnicy dziekana

Pełnomocnik ds. gospodarczych, remontów i inwestycji

dr inż. arch. Jerzy Potyrała
tel.: 71-320-1880
e-mail: jerzy.potyrala@up.wroc.pl

Pełnomocnik ds. wdrożenia i obsługi systemu dziekanatowego

prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski
tel.: 71-320-5531
e-mail: krzysztof.pulikowski@up.wroc.pl

Pełnomocnik dziekana ds. informatyzacji wydziału

dr inż. Wiesław Fiałkiewicz
tel.: 71-320-5512
e-mail: wieslaw.fialkiewicz@up.wroc.pl

Pełnomocnik dziekana ds. wystaw na terenie wydziału

dr sztuki Anna Borcz
tel.: 71-320-1848
e-mail: anna.borcz@up.wroc.pl

Pełnomocnik dziekana ds. praktyk studenckich

dr inż. Jarosław Haliniak
tel.: 71-320-5508
e-mail: jaroslaw.haliniak@up.wroc.pl