Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Kadra naukowa, techniczna i administracyjna Wydziału


 

W pierwszym roku działalności Oddziału Melioracji Rolnych na Wydziale Rolnym trzon kadry naukowo-dydaktycznej stanowili nauczyciele akademiccy z Wydziału Inżynierii Wodnej i Wydziału Rolniczo-Lasowego Politechniki Lwowskiej. W 1950 r. kadrę dydaktyczną stanowiło 11 nauczycieli, w tym 1 profesor i 1 docent. W roku 1960 zatrudnionych już było 49 osób, w tym 5 profesorów, 3 zastępców profesora, 20 adiunktów i wykładowców oraz 21 asystentów.

Wysoki poziom badań i stan kadry naukowej stanowiły podstawę przyznania w 1955 r. Radzie Wydziału Melioracji Wodnych uprawnień do przeprowadzania przewodów doktorskich w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie melioracje wodne, a od roku 1962 także przewodów habilitacyjnych.

W roku 1990 wydział uzyskał prawa do nadawania stopni naukowych (doktora i doktora habilitowanego) w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska. W 1990 r. Wydział uzyskał też prawa do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, a w 1998 r. – stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia.

 

Obecnie wydział posiada uprawnienia do nadawania:

  • stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska
  • stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska
  • stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia
  • stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia

Według stanu na 31 grudnia 2012 r. na Wydziale zatrudnionych było 246 pracowników, w tym 190 nauczycieli akademickich: 15 profesorów zwyczajnych, 21 profesorów nadzwyczajnych (w tym 8 z tytułem profesora), 96 adiunktów (w tym 12 doktorów habilitowanych), 37 asystentów, 21 wykładowców i starszych wykładowców, 34 pracowników inżynieryjno-technicznych i naukowo-technicznych, 20 administracyjnych i 1 pracownik obsługi.