Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Bolesław Broś

Urodził się w Borysławiu, woj. lwowskie. Szkołę powszechną i VIII Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego ukończył we Lwowie w 1940 roku. Studia wyższe odbywał na Wydziale Inżynierii Politechniki Lwowskiej w latach: 1940–1944, kończąc je egzaminem dyplomowym w roku 1948 na Wydziale Politechnicznym Akademii Górniczej w Krakowie, uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w roku 1964 na Politechnice Wrocławskiej. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1976 r., a profesora zwyczajnego nauk technicznych w 1989 roku. Specjalnością naukową było budownictwo i inżynieria geotechniczna. Odbył staże naukowe w Wielkiej Brytanii (Londyn, Imperial College, University of London) oraz w Norweskim Instytucie Geotechnicznym w Oslo.

Kierownik Katedry Gruntoznawstwa i Budownictwa Ziemnego (1956–1970), kierownik Zakładu Geotechniki (1974–1978), a następnie Zakładu Fundamentowania i Konstrukcji Inżynierskich (1979–1982) w Instytucie Budownictwa Wodnego i Ziemnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Członek Rady Naukowej Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku (1981–1992), członek Prezydium Rady Naukowej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie (1977–1990).

Autor wielu publikacji naukowych, ekspertyz, recenzji, opinii i prac badawczych. Wyniki swoich prac prezentował na konferencjach zagranicznych, m.in.: w Brnie, Madrycie, Brighton, Warnie, Lipsku, Genewie, Stockholmie, Helsinkach, Budapeszcie, San Francisco, Nottingham, Pekinie, Glasgow. Wykładał na Uniwersytecie w Rostocku (1978–1988) oraz Politechnice Wrocławskiej (1978–1990).

Od przybycia do Wrocławia, w sierpniu 1945 r., przez 17 lat związany był z odbudową wielu obiektów ze zniszczeń wojennych we Wrocławiu i na Ziemiach Zachodnich, m.in.: zabytkowego Ratusza i Państwowej Fabryki Wagonów.

Długoletnia działalność naukowa obejmowała zagadnienia właściwości geotechnicznych podłoża oraz problematykę fundamentowania. Długoletnia współpraca z praktyką sprowadzała się do zagadnień bezpiecznego składowania i wykorzystania odpadów powęglowych i odpadów energetycznych dla jednostek Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego i kilkunastu elektrowni w południowo-zachodniej Polsce oraz do zagadnień budowy zapór ziemnych zbiorników wodnych.

Nagrodzony licznymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym m.in.: „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”, nagrodą „Ministra Budowy Miast i Osiedli”, tytułem „Zasłużony Nauczyciel”, odznaką „Budowniczego Wrocławia” i „Złotą Odznaką Zasłużony dla Energetyki” . Wyróżniony licznymi nagrodami Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Odszedł wybitny uczony i pedagog, wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej i młodej kadry naukowej.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 30 stycznia 2006 roku o godzinie 14. na cmentarzu Św. Rodziny przy ul. Smętnej we Wrocławiu - nabożeństwo żałobne w Kościele Św. Faustyny przy ul. Jackowskiego o godz. 13.