Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

775. posiedzenie Rady Wydziału

27-28 kwietnia 2010 r. (wtorek-środa)
wyjazdowe posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
program posiedzenia