Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

773. posiedzenie Rady Wydziału

31 marca 2010 r. (środa)
posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
program posiedzenia