Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

772. posiedzenie Rady Wydziału

24 lutego 2010 r. (środa)
posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
program posiedzenia