Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

770. posiedzenie Rady Wydziału

12 grudnia 2009 r. (środa)
posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
program posiedzenia