Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

767. posiedzenie Rady Wydziału

30 września 2009 r. (środa)
posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
program posiedzenia