Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

736. posiedzenie Rady Wydziału

30-31 stycznia 2007 (wtorek-środa), godz. 10.15
posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
program posiedzenia