Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

776. posiedzenie Rady Wydziału

15 czerwca 2010 r. (wtorek o godzinie 9.15 w sali II M)
posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
program posiedzenia