Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

777. posiedzenie Rady Wydziału

30 czerwca 2010 r. (środa)
posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
program posiedzenia