Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

781. posiedzenie Rady Wydziału

22 grudnia 2010 r. (środa)
posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
program posiedzenia