Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

800. posiedzenie Rady Wydziału

14 listopada 2012 r. (środa)
posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
program posiedzenia