Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Biuro Programów Międzynarodowych i Krajowych

dr inż. Hanna Houszka – koordynator wydziałowy Programu ERASMUS+

tel. 71 320 5509