Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 14/804/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie likwidacji specjalności na studiach stacjonarnych na kierunku inżynieria środowiska

Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Wrocławiu, wnioskuje o:

§ 1

Likwidację z dniem 30.09.2013 r. na studiach drugiego stopnia specjalności: gospodarka wodna i hydrologia, melioracje wodne oraz zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych.

§ 2

Likwidację z dniem 30.09.2015 r. na studiach pierwszego stopnia specjalności inżynieria sanitarna, wodna i melioracyjna.