Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 4/802/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2013 r.

w sprawie nadania mgr inż. Magdalenie Łapczyńskiej-Pieprz stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nadaje mgr inż. Magdalenie Łapczyńskiej-Pieprz stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, specjalność oczyszczanie ścieków i ochrona wód.