Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 27/807/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie dr. hab. inż. Andrzejowi Żyromskiemu tytułu profesora

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nie wszczyna postępowania o nadanie dr. hab. inż. Andrzejowi Żyromskiemu tytułu profesora nauk rolniczych.