Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 36/808/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie dr. hab. inż. Wojciechowi Dobickiemu tytułu profesora nauk rolniczych

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wszczyna postępowania o nadanie dr. hab. inż. Wojciechowi Dobickiemu tytułu profesora nauk rolniczych.