Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 44/808/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie wyznaczenia recenzentów dla dr. inż. Tomasza Kowalczyka

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza następujących recenzentów przewodu habilitacyjnego dr. inż. Tomasza Kowalczyka:

  1. Prof. dr hab. inż. Edward Pierzgalski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  2. Dr hab. inż. Romuald Żmuda z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.