Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 45/808/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr. inż. Ryszarda Pokładka

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wszczyna przewód habilitacyjny dr. inż. Ryszarda Pokładka.