Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 78/810/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 września 2013 r.

w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Instytucie Inżynierii Środowiska w Zakładzie Infrastruktury i Techniki Sanitarnej

Na podstawie § 73 ust. 1 i § 77 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2012 r. z późniejszymi zmianami.

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala co następuje:

§1

Pozytywnie opiniuje wniosek o zatrudnienie dr inż. Pawła Wiercika na stanowisku adiunkta w Instytucie Inżynierii Środowiska w Zakładzie Infrastruktury i Techniki Sanitarnej

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.