Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 79/810/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 września 2013 r.

w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Instytucie Inżynierii Środowiska w Zakładzie Inżynierii Wodnej i Hydrotransportu

Na podstawie § 73 ust. 1 i § 78 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2012 r. z późniejszymi zmianami.

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala co następuje:

§1

Pozytywnie opiniuje wniosek o zatrudnienie mgr inż. Michała Śpitalniaka na stanowisku asystenta w Instytucie Inżynierii Wodnej i Hydrotransportu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.