Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 2/814/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2014 r.

w sprawie określenia maksymalnej liczby kandydatów do stopnia doktora, nad którymi może sprawować opiekę naukową promotor lub promotor pomocniczy

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn.zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu określa dla promotora maksymalnie czterech kandydatów do stopnia doktora, dla promotora pomocniczego maksymalnie dwóch kandydatów, nad którymi mogą sprawować opiekę naukową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.