Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwala nr 93/812/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie limitu przyjęć na studia na specjalności Chinese and Polish tradition in shaping landscape (Tradycje chińskie i polskie w kształtowaniu krajobrazu) na II stopniu kierunku architektura krajobrazu w roku akademickim 2013/2014

Na podstawie Uchwały nr 41/2012, załącznik 2, pkt.6 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 r. oraz Uchwały nr 36/2013, załącznik 2, Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013 r. oraz na podstawie porozumienia pomiędzy: Hunan Agricultural University i Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, zawartego w dniu 23 lipca 2013 r. zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365, z póź. zm.)

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji uchwala co następuje:

§1

Limit przyjęć na specjalność Chinese and Polish tradition in shaping landscape (Tradycje chińskie i polskie w kształtowaniu krajobrazu) w liczbie 10 kandydatów rekrutowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i 10 kandydatów rekrutowanych przez Hunan Agricultural University.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.