Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 47/820/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie warunków i szczegółowego trybu przeprowadzania przewodów doktorskich

 

Na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz.1200)

§ 1

Uchwala się Regulamin określający warunki i szczegółowy tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

§ 2

Treść Regulaminu, o którym mowa w art. 1, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

plik PDF Załącznik nr 1. Regulamin określający warunki i szczegółowy tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu plik PDF, 84.48 KB
2015-03-25 08:15