Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 68/823/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie zatrudnienia na stanowisko asystenta w Instytucie Architektury Krajobrazu

 

Na podstawie art. 62. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami) oraz § 72 i § 75 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 24 lutego 2012 r. z późniejszymi zmianami

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Pozytywnie opiniuje wniosek o zatrudnienie dr inż. Moniki Brodzkiej na stanowisko asystenta w Instytucie Architektury Krajobrazu

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.