Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 74/824/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2014 r.

w sprawie powołania recenzenta dorobku naukowego, zawodowego i dydaktycznego RNDr. Vladimira Schenka DrSc z Instytutu Mechaniki i Struktury Górotworu Czeskiej Akademii Nauk w Pradze, kandydata do tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 

Na podstawie art.62 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z poźn. zm.), §43 pkt. 10 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:

§1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje recenzenta dorobku naukowego, zawodowego i dydaktycznego RNDr. Vladimira Schenka DrSc z Instytutu Mechaniki i Struktury Górotworu Czeskiej Akademii Nauk w Pradze, kandydata do tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w osobie prof. dr hab. inż. Marcina Barlika z Politechniki Warszawskiej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.