Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 90/825/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu „Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” RNDr Vladimirovi Schenkowi DrSc z Instytutu Mechaniki i Struktury Górotworu Czeskiej Akademii Nauk w Pradze

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz §119 pkt. 1 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§1

Rada Wydziału popiera wniosek o nadanie tytułu „Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” RNDr Vladimirovi Schenkowi DrSc z Instytutu Mechaniki i Struktury Górotworu Czeskiej Akademii Nauk w Pradze.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.